Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Σπάζοντας τα "στεγανά" των τμημάτων

Οι επιχειρήσεις που έχουν αρκετά τμήματα με διαφορετικές δραστηριότητες, έχουν την τάση να έχουν συχνά κάποια "στεγανά". Αυτό απλούστατα σημαίνει ότι μεταξύ των τμημάτων υπάρχει άτυπος ανταγωνισμός και μυστικοπάθεια. Με τη σειρά του αυτό συνεπάγεται ότι δεν γνωρίζει κάθε τμήμα την αξία και τη σημασία των άλλων τμημάτων, με τη συνέπεια να δημιουργούνται στερεότυπα. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο η συνεργασία μεταξύ τμημάτων να μην είναι ιδιαίτερα καλή ή να δημιουργούνται προσκόμματα, διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Δεν είναι λίγες οι εταιρίες στις οποίες όλα τα τμήματα συναντώνται μόνο στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ενώ την υπόλοιπη χρονιά οι επαφές είναι ανύπαρκτες. 

 Τα τμήματα που έχουν το κομμάτι της επικοινωνίας στην επιχείρηση (κυρίως Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Μάρκετινγκ), καθώς και η διοίκηση, οφείλουν να παρεμβαίνουν σ'αυτές τις περιπτώσεις ώστε να "σπάσουν" αυτά τα στεγανά. Τα εργαλεία για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση είναι απλά και σχετίζονται και με την εσωτερική επικοινωνία. 

 Πρώτη και βασική κίνηση είναι οι κοινές συναντήσεις σε αραιά μεν, συγκεκριμένα δε, χρονικά διαστήματα. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία σε αρμόδια άτομα από κάθε τμήμα να μεταφέρουν τους προβληματισμούς και τα τεκταινόμενα της ομάδας του, αλλά ταυτόχρονα να ακούνε και τους υπόλοιπους. Οι Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ είναι περισσότερο εξοικειωμένα ως τμήματα με παρόμοιες συναντήσεις, γι άλλα όμως τμήματα, ειδικά Παραγωγής, είναι κάτι ίσως διαφορετικό. 

Άλλος τρόπος με αρκετό ενδιαφέρον είναι τα μικτά projects μεταξύ των τμημάτων. Αυτά μπορεί να είναι σχετιζόμενα με διάφορες δραστηριότητες γενικότερου ή ειδικότερου ενδιαφέροντος, από θέματα οργάνωσης, ασφάλειας μέχρι αύξησης της απόδοσης και προτάσεις για βελτίωση παραγωγικότητας. Τα μικτά projects δεν είναι απαραίτητο να γίνονται από τους διευθυντές ή προϊσταμένους των τμημάτων. Καλύτερο είναι να επιλέγονται άτομα που θα μπορούν να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές, τα οποία θα μπορούν να είναι "φορείς" της ενότητας της εταιρίας. 

Υποστηρικτικά μπορούν, επίσης, να βοηθήσουν και άλλα μέσα όπως η κοινοποίηση "καλών πρακτικών" κάποιου τμήματος στο intranet ή σε κάποιο πίνακα ανακοινώσεων, δημοσίευση συνεντεύξεων από εργαζόμενους στο εταιρικό blog ή site, διοργάνωση ενδοεταιρικών αθλητικών εκδηλώσεων και πρωταθλημάτων και άλλα. Ξεχωριστή αναφορά οφείλει να γίνει σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις οποίες συμμετέχει όλη η εταιρία όπως πχ δεντροφυτεύσεις, που ισχυροποιούν τους δεσμούς μεταξύ των ομάδων.

ΥΓ Δημοσιεύτηκε αρχικά στο newsletter του skywalker.