Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Ο κύκλος του φαρμάκου από πλευράς μάρκετινγκ (μέρος γ')

Στο πρώτο μέρος είδαμε κάποια πράγματα σχετικά με τα πρωτότυπα φάρμακα - πώς ανακαλύπτονται, πατεντάρονται και κυκλοφορούν στην αγορά. Το δεύτερο μέρος περιλάμβανε κάποια εισαγωγικά θέματα για τα γενόσημα φάρμακα, όπως έχει επικρατήσει να λέγονται. Στο τρίτο μέρος θα γίνει αναφορά για το τι γίνεται σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα όταν λήγει η πατέντα ενός φαρμάκου. Αναφέρω ξανά ότι δεν είμαι ούτε γιατρός, ούτε φαρμακοποιός και ό,τι μεταφέρω είναι από την εμπειρία μου σε προηγούμενη εργασία.

Όταν λήγει η πατέντα ενός φαρμάκου και κυκλοφορούν τα γενόσημα, σε πάρα πολλές χώρες παγκοσμίως, οι πωλήσεις του πρωτότυπου παίρνουν την κατιούσα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, όπου ένα μήνα περίπου μετά την έγκριση και την κυκλοφορία ουσιωδώς ομοίων φαρμάκων, οι πωλήσεις του πρωτότυπου πέφτουν σε ποσοστό άνω του 95%. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εκεί που η εταιρεία που είχε το πρωτότυπο φάρμακο πουλούσε 100, πλέον πουλάει λιγότερο από 5. Ο λόγος είναι καθαρά οικονομικός, καθώς οι γιατροί συνταγογραφούν το φθηνότερο αντίγραφο. Βέβαια, στις χώρες αυτές όταν το πρωτότυπο φάρμακο έχει τιμή 10, το γενόσημο έχει τιμή 2. Στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα, όταν το πρωτότυπο είχε 10, το αντίγραφο είχε 8.

Αντίστοιχα, σε άλλες χώρες τα φάρμακα δεν κυκλοφορούν με την εμπορική ονομασία, αλλά με την δραστική ουσία (πχ παρακεταμόλη, αμοξυκιλλίνη κτλ). Αλλού, πάλι, είναι ακόμη πιο προχωρημένοι. Τα φάρμακα δεν κυκλοφορούν σε συσκευασίες, αλλά δίνονται από τον φαρμακοποιό ακριβώς όσα έχει γράψει ο γιατρός ανάλογα με την πάθηση. Έτσι, γλιτώνουν το - αρκετά γνωστό για κάθε ελληνικό σπίτι - φαινόμενο να έχει κανείς στο σπίτι αρκετές ανοιχτές συσκευασίες με φάρμακα. Σκεφτείτε δηλαδή περιπτώσεις που χρειάζεται η λήψη του φαρμάκου για 4-5 μέρες, ενώ η συσκευασία περιέχει 28 ή 30! Η σπατάλη είναι μεγάλη και βαρύνει όλους. Τέλος, υπάρχουν ανεπτυγμένες χώρες όπου ισχύει κάτι αντίστοιχο με αυτό που θέλει να εφαρμοστεί - ορθώς κατά την άποψή μου - και εδώ. Γίνονται μειοδοτικοί διαγωνισμοί σε επίπεδο περιφέρειας ή και επικράτειας. Τα ταμεία αποζημιώνουν ποσό ίσο με την τιμή του πιο οικονομικού φαρμάκου. Αν θέλει κανείς να πάρει κάποιο άλλο ακριβότερο, πληρώνει τη διαφορά.

ΥΓ Θα ακολουθήσει και τέταρτο μέρος με κάποιες πρόσθετες πληροφορίες για τις πολυεθνικές εταιρείες γενοσήμων αλλά και τις αντίστοιχες ελληνικές.