Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2007

Ιδέα πολλών, αλλά σκόρπιων...

Πρωτότυπη ιδέα ΕΔΩ με φυτό-σύμβολο της πόλης της Αθήνας, την ελιά.

Επίσης και στο MakeAthensGreen , με κομμάτι δημοσιότητας.

Γιατί είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σκόρπιοι...