Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Απλές ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης*

Η ανάλυση περί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θα μπορούσε να κρατήσει αρκετό διάστημα. Ο ορισμός τι είναι, πώς εφαρμόζεται, ο σκοπός και ο στόχος της, η αξιοποίηση και η προβολή, καθώς και αρκετές άλλες παράμετροι. Στις μέρες μας η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από τη μία είναι απολύτως απαραίτητη λόγω των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, από την άλλη όμως είναι δύσκολη λόγω της μειωμένης οικονομικής δυνατότητας που έχουν οι εταιρείες. Ακόμη όμως και σ'αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία, λύσεις υπάρχουν ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες εκατέρωθεν.

Οι εταιρείες στα πλαίσια προώθησης, διοργανώνουν συχνά σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις στις οποίες συνήθως σερβίρεται φαγητό μέσω κάποιου catering. Η συνήθης πρακτική είναι το φαγητό που περισσεύει να πηγαίνει χαμένο. Πλέον, υπάρχουν εθελοντικοί οργανισμοί που συγκεντρώνουν το φαγητό αυτό και το διανέμουν όπου υπάρχει ανάγκη. Προσωπικά έχω συνεργαστεί στο παρελθόν με το Μπορούμε, το οποίο αναλαμβάνει να συντονίσει την προσπάθεια, καταπολεμώντας την σπατάλη του, ήδη πληρωμένου, φαγητού και την αξιοποίησή του όπου υπάρχει ανάγκη. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις δράσεις του Μπορούμε στη σελίδα του www.boroume.gr.

Άλλο ένα πεδίο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο οποίο μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι εταιρείες είναι η προσφορά σε είδος. Ανάλογα με το αντικείμενό της, η κάθε εταιρεία προσφέρει πρώτες ύλες, υπηρεσίες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να διαθέσει. Οι δράσεις αυτές είναι λίγο πιο εξειδικευμένες, εντούτοις είναι εξίσου χρήσιμες, αρκεί να βρεθεί το κατάλληλο κοινό και περιβάλλον. Συνήθως οι δράσεις αυτές στοχεύουν στις τοπικές κοινωνίες που βρίσκονται κοντά στην κάθε εταιρεία, χωρίς να περιορίζονται εκεί.

Οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης πηγάζουν συνήθως από το τμήμα Μάρκετινγκ, την Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ή και συνδυαστικά. Έχουν πολλαπλά οφέλη για τις εταιρείες, καθώς προσφέρουν στο γενικότερο σύνολο, ισχυροποιούν δεσμούς με τοπικές κοινωνίες, ενδυναμώνουν τις σχέσεις της εταιρείας με τους εργαζομένους της, ενώ παράλληλα μπορούν να αξιοποιηθούν και επικοινωνιακά, τόσο από τα παραδοσιακά μέσα, όσο και από τα social media, γρήγορα, άμεσα και χωρίς ιδιαίτερο κόστος.

*σκέψεις μου που δημοσιεύτηκαν στο newsletter του skywalker.gr