Κυριακή, 12 Αυγούστου 2007

Ανακύκλωση και πάλι (από Whispering Planet)

Ενδιαφέρον άρθρο στο Whispering Planet. Αναφέρεται εμπεριστατωμένα σε θέματα ανακύκλωσης, στις ενέργειες εκείνες δηλαδή που μπορεί ο καθένας μας να κάνει. Από τη στιγμή που το επίσημο κράτος δεν ενημερώνει σχετικά, ας αναλάβουμε την πρωτοβουλία μεταξύ μας. Πού ξέρεις, ίσως να βγεί κάτι καλύτερο...