Σάββατο, 25 Αυγούστου 2007

Συναισθήματα

Π ένθος.
Ο δύνη.
Ν τροπή.
Α ίσχος.
Μ ένος.
Ε να μεγάλο ΓΙΑΤΙ;?;?