Σάββατο, 30 Ιουνίου 2007

Αρχή του τέλους

Διαβάζοντας τόσο καιρό ελληνικά ιστολόγια, μπήκα στη σφαίρα της ζωής και της φαντασίας αρκετών ανθρώπων. Πολιτικά, κοινωνικά, οικολογικά, καταναλωτικά, αθλητικά και κατά βάση ανθρώπινα προσωπικά ιστολόγια, κομμάτι της ζωής αρκετών ανθρώπων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, καταθέτω τον αντίστοιχο οβολό μου.
Φιλικά.